Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

  • jun '21 17 11:40

    We bestaan 50 jaar

    Geschreven door : Redactie - reactie(s) : 0

Hoera het is FEEST vandaag, allemaal van harte gefeliciteerd!!!

 

Sport & Genoegen Midden-Nederland 50 jaar

Vandaag 17 juni 2021 bestaat onze vereniging 50 jaar.
Normaal gesproken alle reden om van 2021 een feestjaar te maken met veel mooie en bijzondere  activiteiten. Vanwege de corona pandemie hebben we besloten om dit feestelijke gebeuren een jaar op te schuiven. Dus in 2022 gaan we het trotse gevoel van ons 50 jaar bestaan groots aanpakken.
Het programma en de activiteiten zullen t.z.t  bekent worden gemaakt.
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij er in 2022 een geslaagd verenigingsjaar van kunnen maken.

 

Sport en Genoegen 1971-2021

Deel 1 ….Openingsvergadering 17 juni  1971

Op 17 Juni kwamen pelsdier en pluimvee fokkers uit Huizen bijeen om te komen tot het oprichten van een eigen vereniging in Huizen, Blaricum en omgeving.

De heren Vos en Visser hebben deze avond belegd in het Visnet in Huizen. Uitnodigingen zijn verzonden naar al de bekende fokkers uit deze regio en op deze eerste vergadering waren 18 personen aanwezig.

Op de vraag van de heer Visser wel of niet doorgaan met het oprichten  van vereniging werd spontaan besloten om door te gaan. Een voorlopig bestuur werd gevormd bestaande uit .

Voorzitter J.Vos ,Secretaris G.Visser ,penningmeester R vd Meulen ,Commissarissen N.Verkade en L.Elbers.

Over de naam wordt men het snel eens, namelijk  Sport en Genoegen een variatie op het oude Nut en Genoegen die in het verleden in Huizen heeft bestaan.

Om alvast een kas te vormen werd met algemene stemmen het voorstel van de heer Willard aangenomen om per aanwezige 5 gulden te storten. Dit werd gedaan door 19 personen en dus werd er een kas gevormd van 95 gulden.

K.Klein ,G en J Willard en mej Cobi Willard ,J kos ,M de Boer, H v Hasselt, J Bor ,G en J Teeuwissen, D den Oude, A de Boer, J en R Vos,G en B Visser,  L. Elbers  , R vd Meulen  en N Verkade waren  de eerste leden. De jaar contributie wordt vastgesteld op F 12.50 hierbij inbegrepen de bijdrage voor N.K.B. en N.P.B. ingaande 1 Januari 1972. Statuten en huishoudelijk reglement gemaakt op klad en deze zullen  door het bestuur nader worden uitgewerkt., maar werden door de aanwezige leden alvast goed gekeurd.  Besloten wordt om in het najaar nog een keer bij elkaar te komen en nadat de heer Vos de bijeenkomst had besloten bleef men nog enige tijd bij elkaar onder gebruik van een verfrissing.

 

Trio keuring

Als het mag en het kan zijn wij de eerste die er weer zijn voor onze leden  vrienden en trouwe inzenders. Dit schreven we toen de corona alles opeens had stil  gelegd. En hier zijn we nu dus met onze eerste activiteit. Of het echt de eerste in het land is weten we niet maar één van de eerste zijn we zeker.

Dinsdag 22 juni  starten we weer onze mooie jaarlijkse trio keuring  die onder leiding staat van onze eigen Martin Kok. Rond 18.30 uur zullen we beginnen en kan een ieder zijn trio konijnen inkooien, welke bestaan uit 3 konijnen van één ras ongeacht leeftijd of kleur.

Bij droog weer zullen de trio’s ook nog een wedstrijd gaan lopen in de konijnen wortel race baan.

Voor vragen en opgave app of bel met Mees (0624480717)

 

Jaarlijkse barbecue

17 augustus staat onze jaarlijkse jaarlijkse BBQ weer op het programma. Altijd een bijzondere activiteit binnen de club. Bij velen staat het al  genoteerd in de agenda en dat is fijn te  vernemen. Jong en oud waarderen het zeer. Natuurlijk zal er ook weer een quiz  op het programma staan.

Thema zal wel duidelijk zijn.

 

Open jongdierendag

Op  11 september  zullen we elkaar gaan ontmoeten met onze jonge dieren. Altijd weer mooi om te beleven dat we allemaal onze eigen smaak hebben in de vele rassen en kleuren die er in alle dier groepen zijn.  Ook een beoordeling van een keurmeester maakt het dat we kennis vergaren over hoe onze  dieren ervoor staan tav de Nederlandse standaard. Hopelijk  zijn jullie er allemaal weer bij.

 

Jaarvergadering

Door de corona diverse keren vooruit geschoven en ook op dit moment nog niets zeker natuurlijk.

Maar het plan is om dinsdag 21 september de jaarvergadering eindelijk te gaan houden. Er zal veel aan de orde komen dus ook deze datum zou in de agenda van iedereen moeten staan.

 

Open clubshow

Op 22 en 23 oktober een paar dagen hobby beleven met elkaar als club en dieren liefhebbers . Hele organisatie maar met elkaar gaat het zeker weer lukken.

Wij kijken er naar uit, de contacten onderling  zullen er zeker weer versterkt worden .

 

Nieuw lid

Via deze nieuwsbrief  willen we van harte welkom heten de heer G. Remkes uit Almere. Hij gaat onze toch al groeiende duiven afdeling versterken en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. We hopen je allemaal snel te ontmoeten en wensen  dat  je je snel thuis gaat  voelen in onze bijzonder mooie club.

 

Clubgebouw Jan van Galenstraat 35

Zoals bekend is loopt onze gebruikersovereenkomst met de gemeente af op 1 juli aanstaande.
Wij hebben bericht ontvangen dat de gebruikersovereenkomst is verlengd tot 1 januari 2022.
In die tussentijd zijn wij met de gemeente op zoek naar een vervangende clubruimte.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn nog op zoek naar een vrijwilliger voor de PR. Een kleinere taak in ons al goed draaiende PR team. Ook als we t.z.t. een nieuwe club ruimte krijgen zal deze ingericht moeten worden. Je kunt je aanmelden bij Bert Veerman(0625380341)

 

Berichten
Bezig met het laden...
Naam *
Email
Commentaar *