Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

  • juli 04 15:39

    Jongdierendag 2019

    Geschreven door : - reactie(s) : 0

JONGDIERENDAG

 

 

Zaterdag 21 september 2019

 

georganiseerd door Kleindiervereniging Sport & Genoegen Midden-Nederland  te Huizen

 

Vraagprogramma
 
Open inschrijving
 
Sluiting inschrijving: 7 september 2019

Vraagprogramma

 

Open inschrijving

 

Sluiting inschrijving: 7 september 2019

 

Tentoonstellingsorganisatie

Voorzitter : Mees Brasser
Secretaris/Penningmeester : Bert Veerman
Medewerker secretariaat : Tineke Hoogland
Materialen : Ton Molleman
Zaalindeling/opbouw : Mees Brasser/Jan Kroon
PR : Trudy de Jong
Horeca : Ton Molleman/Henk Hagen
Keurmeesters : Mees Brasser
 

Tentoonstellingsruimte : Clubgebouw Sport & Genoegen

Jan van Galenstraat 35
1272 BA Huizen
 
Openingstijden : zaterdag 21 september 2019 van 09.00 - 15.00 uur
 

Tentoonstellingssecretariaat

Tineke Hoogland
F. Bordewijkstraat 1
1321 BP Almere
Tel.: 06 - 51 284 775
e-mail: tineke.hoogland@gmail.com
 
1. Deze keuring vindt plaats volgens de geldende bepalingen van de Nederlandse Kleindierenteelt (FK).
2. Ingezonden kunnen worden dieren die geboren zijn in 2019, zowel konijnen, dwerghoenders, hoenders, sierduiven, serama’s en cavia’s.
Let wel: dieren geboren in 2019 en minstens 10 weken oud. Voor cavia’s geldt een minimum leeftijd van 3 maanden.
3. Konijnen en hoenders moeten ingeënt zijn, de entformulieren dienen gelijktijdig met de inschrijving te worden gemaild.
4. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per dier. Het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig bij het inleveren van het inschrijfformulier te worden voldaan, of overgemaakt te worden op rekening NL84 RABO 0157585131 t.n.v. Sport & Genoegen Huizen, onder vermelding van: inschrijving Jongdierendag 2019.
5. Het inschrijfformulier met entformulier dient uiterlijk op 7 september 2019 te zijn ingeleverd, het liefst via mail naar: tineke.hoogland@gmail.com.
Na deze datum is het niet meer mogelijk om nog dieren op te geven.
6. De ingeschreven dieren moeten op zaterdag 21 september 2019 uiterlijk om 09.00 uur aanwezig zijn in ons clubgebouw aan de Jan van Galenstraat 35, 1272 BA Huizen.
7. Indien ingeschreven dieren absent zijn, moet dit vermeld worden aan het secretariaat.
8. Gebruik deugdelijk en voorgeschreven verzendmateriaal, het is het visitekaartje van elke fokker. Dieren in dozen of dichtgespijkerde kratten e.d. worden geweigerd.
9. Zonder toestemming van het bestuur van Sport & Genoegen is het niet toegestaan om ongevraagd dieren uit de kooi te halen.
10. Elke inzender ontvangt voor elk gekeurd dier een beoordelingskaart.
11. De jonge dieren worden in de volgende klassen gekeurd:
A - klasse: konijnen geboren in de maand januari en februari 2019
B - klasse: konijnen geboren in de maand maart en april 2019
C - klasse: konijnen geboren in de maand mei en later in 2019
Cavia’s: zowel jonge als oudere dieren mogen ingeschreven worden. Dit om een respectabel aantal in de kooien te krijgen.
12. Ereprijzen Jongdierendag
Konijnen (minimaal 10 dieren per klasse):
- Ereprijs voor het fraaiste konijn A -,B - en C - klasse.
Ereprijs voor het fraaiste konijn van een jeugdlid
Cavia’s (minimaal 10 dieren per klasse):
- Ereprijs voor de fraaiste cavia B - en C - klasse
- Ereprijs voor de fraaiste cavia van een jeugdlid
Hoenders - dwerghoenders:
- Ereprijs voor de fraaiste haan en hen per keurmeester
- Ereprijs voor de fraaiste hoender of dwerghoender van een jeugdlid
Sierduiven:
- Ereprijs voor de fraaiste sierduif
- Ereprijs voor de fraaiste sierduif van een jeugdlid
De BKV stelt voor haar leden beschikbaar:
- Beker voor het fraaiste konijn
- Beker voor het fraaiste konijn van een jeugdlid
- Beker voor de fraaiste cavia
- Het minimum predicaat is een ZG
13. Prijzen kunnen worden gewonnen met een minimumpredicaat ZG.
14. Het uitkooien van de dieren is zaterdag 21 september 2019 ca. 15.00 uur.
15. De prijsuitreiking zal rond 14.30 uur plaatsvinden.
16. De keuringen worden verricht door de volgende keurmeesters:
  • Konijnen Klaas Cats (A)
  • Hoenders en dwerghoenders Bep Bleijenberg (A)
  • Sierduiven Han Voerman (A)
  • Cavia’s/kleine knagers Anneke Vermeulen (A)
 
Indien de keuring eerder klaar is kan het bestuur besluiten de Jongdierendag eerder te beëindigen.
Berichten
Bezig met het laden...
Naam *
Email
Commentaar *