Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

  • juni 26 22:49

    SAMENWERKING KDV SPORT & GENOEGEN MIDDEN-NEDERLAND UIT HUIZEN EN BKV UIT NEDERHORST DEN BERG

    Geschreven door : - reactie(s) : 0

 

Graag delen de besturen van beide verenigingen mee dat onlangs besloten is tot verregaande samenwerking!

 

Waarom?

De behoefte aan nadere gesprekken hierover ontstond tijdens de Jongdierendag in september 2018 in Huizen.

Naar aanleiding daarvan zijn de twee besturen rond de tafel gaan zitten om in kaart te brengen wat de (on)mogelijkheden tot eventuele samenwerking zouden zijn.

De huidige situatie werd besproken, en wensen en zorgen voor de toekomst kwamen aan de orde.

Heel duidelijk bleek dat de beide verenigingen zelfstandig willen voortbestaan, met als thuisbasis zowel Nederhorst den Berg als Huizen.

BKV heeft echter een gering aantal fokkende leden. Afgesproken is dat de leden van BKV (fokkend en niet-fokkend) bij Sport & Genoegen ondergebracht worden, indien het in de toekomst niet mogelijk blijkt de vereniging te handhaven.

Sport & Genoegen gaat inzetten op het organiseren van diverse activiteiten voor alle kleindiergroepen, waarbij duidelijk en meer wordt samengewerkt met verenigingen in de regio. Daardoor wordt het mogelijk om de hobby voor de liefhebbers en fokkers interessant en competitief te houden.

 

Wat betekent dit in de praktijk?

BKV gaat actief met het gehele jaarprogramma van Sport & Genoegen meedoen.

BKV doet mee met de ent-rondes voor de dieren.

BKV mag gebruik maken van het clubgebouw en faciliteiten van Sport & Genoegen.

BKV doet mee met de jaarlijkse BBQ, bingo-avond enz.

BKV wordt op het Vriendenbord vermeld.

Sport & Genoegen is gegroeid naar 125 leden/vrienden.

Sport & Genoegen kan meer evenementen organiseren.

Sport & Genoegen heeft meer ervaren fokkers ‘in huis’.

Sport & Genoegen kan zich in de regio duidelijker laten zien.

 

Kortom: beide verenigingen staan samen sterker!

 

 

Namens het bestuur van

Kleindiervereniging Sport & Genoegen

Midden-Nederland

Secretaris Tineke Hagen

 

Namens het bestuur van

Bergse Konijnenfok Vereniging

Secretaris Eli Baar