Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

Opgave gegevens voor de ledenadministratie van & Genoegen Midden-Nederland

 

 

Datum:…………………………

 

Naam :…………………………………...

 

Voorletters:………………

 

Adres :…………………………………...

 

Postcode :……………….

 

Woonplaats :………………………........

 

Geboorte datum :…………………….

 

Iban nr…………………….

 

Telefoonnummer:……………………

 

E-mail adres :………………………..

 

Fokkend lid : ja/ nee

 

Konijnen ras:………………..………………

 

Kippen ras :…………...........................

 

Cavia ras :………………………………

 

Duiven ras :……………………………..

 

Prijzen : Geld / Metaal

 

Wilt u belangrijke berichten en notulen per e-mail ontvangen : ja / nee

 

Als u niet kiest voor automatische incasso berekenen wij u € 2,50 administratiekosten

 

Moeten wij u als fokker aanmelden bij de KLN / NBS : ja /nee Met dit formulier willen wij alle gegevens in onze ledenadministratie controleren en zo nodig aanvullen

 

 

Wij verzoeken u om dit formulier volledig in te vullen en te retourneren aan ; Jennifer Falek Multatuliweg 93 1321 CK Almere Mail: falek3@msn.com