Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

Met onderstaand formulier kunt u de vereniging machtigen, de verschuldigde contributie automatisch van uw rekening af te schrijven. De vereniging kan met het administratie programma een automatisch incasso bestand aanmaken dat vervolgens door de bank wordt verwerkt. Deze manier van incasseren is kosten besparend. Indien u niet kiest voor automatische incasso zullen wij € 2,50 extra aan administratiekosten aan u berekenen. Het beëindigen van de automatische incasso gaat heel simpel, even een briefje naar de penningmeester, het adres vindt u in ons clubblad of op de internetsite www.sportengenoegen .nl

 

Machtigingsformulier automatische incasso

 

 

Ondergetekende,

 

de heer / mevrouw * __________________________________________

 

adres __________________________________________

 

PC + woonplaats __________________________________________

 

telefoonnummer __________________________________________

 

E-mail __________________________________________

 

machtigt hierbij Pelsdieren en pluimvee vereniging Sport & Genoegen Midden-Nederland om: jaarlijks het bedrag te doen

 

afschrijven van zijn / haar * Iban nummer __________________

 

die verschuldigd is vanwege contributie gelden.

 

Plaats en datum Handtekening __________________ __________________ ( * doorhalen wat niet van toepassing is)

 

 

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving- zonder opgaaf van redenen- bij mijn bank terug te vorderen.

 

Gelieve dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar Jennifer Falek Multatuliweg 93 1321 CK Almere

 

Mail: falek3@msn.com