Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

Agenda 2019                                                                                                Kopij inleveren

 

 

15 januari          ledenbijeenkomst + nieuwjaarsborrel 

 

22 januari          Bestuursvergadering                                                        

 

5 februari          Start inleg broedeieren

 

9 februari          Topshow                                                                            23-2

 

26 februari        Bestuursvergadering 

 

19 maart            Jaarvergadering 

 

16 april              Dierenavond                                                                     

 

30 april              Bestuursvergadering 

 

21 mei               Doe avond

 

28 mei               Laatste inleg broedeieren 

 

18 juni               Trio avond konijnen  (datum onder voorbehoud)

 

2 juli                  Bestuursvergadering                                                         27-7 

 

27 augustus       Barbecue 

 

10 september    Bestuursvergadering 

 

21 september    Jongdierendag

 

24 september    Ledenbijeenkomst + TT Kleindiershow + opruimen

 

18/19 oktober                Kleindiershow Huizen

 

19 november     Bestuursvergadering                                                         19-11

 

10 december     Prijsuitreiking + kerstborrel + bingo