Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

16 jan. Nieuwjaarsborrel met fotoshow

30 jan. Bestuursvergadering

 

6 feb. Start inleggen broedeieren

20 feb. Dierenavond/ Cavia’s

20 febr. inleveren kopij clubblad

 

6 mrt. Bestuursvergadering

20 mrt Jaarvergadering 

 

17 apr. Dierenavond / duiven

24 april inleveren kopij clubblad

 

1 mei Bestuursvergadering

22 mei Doe avond

29 mei Laatste inleg broedeieren

 

30 juni zomeravondcompetitie.

 

3 juli Bestuursvergadering

28 juli inleveren kopij clubblad

 

28 aug. BBQ

 

1 sept. jongdierendag

4 sept. Bestuursvergadering

18 sept. Bijeenkomst leden inzake K.D.Show Huizen Na de pauze, ong. 21.00 uur, niet dier gebonden activiteit.

18 sept. inleveren kopij clubblad

 

19/20 okt. Kleindier Show Huizen

20 okt. 16 uur. Opruimen Tentoonstelling

 

27 nov. Bestuursvergadering

13 nov. inleveren kopij clubblad

 

11 dec Prijsuitreiking/Kerstborrel/bingo