Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

JAARPROGRAMMA 2021:

 

ONDER VOORBEHOUD etc.

 

19 januari   2021         Nieuwjaarsborrel

 

02 februari 2021         Inleg broedeieren

 

16 februari 2021         Bestuursvergadering

 

16 maart                     Jaarvergadering

 

13 april                        Bestuursvergadering

 

20 april                        Dierenavond

 

18 mei                        Doe-avond

                       

25 mei                        Bestuursvergadering

 

15 juni                         Trio-avond konijnen

 

17 juni                        50 jarig bestaan

 

01 juli                          géén clubhuis meer????????

 

17 aug                        barbecue

 

24 aug                        bestuursvergadering

 

18 sept                        Jongdierendag

 

15/16 okt                    Kleindiershow Huizen

 

26 okt                         bestuursvergadering

 

23 nov                        ledenvergadering

 

11 dec                        kerstborrel